BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr obrotowy

Aparat: Reometr obrotowy
Typ/model: HAAKE RT-20
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Układ pomiarowy stożek-płytka. Rheometr współpracuje z termostatem Haake DC5
Zastosowanie: Prowadzenie pomiarów parametrów reologicznych następującymi metodami: CR, CS, OCR oraz OCS. Stanowisko umożliwia pomiar lepkości płynów nieniutonowskich, wyznaczanie krzywych płynięcia, pomiar granicy płynięcia, modułu G', modułu stratności G'', kąta przesunięcia fazowego i wielu innych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D
Kontakt: Emil Sasimowski; tel: 81 538 4225; e.sasimowski@pollub.pl
Słowa kluczowe: lepokść, krzywe płynięcia, moduł postaciowy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego