BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr rotacyjny

Aparat: Reometr rotacyjny
Typ/model: R/S+CPS typ stożek-płytka
Producent: Brookfield
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Stożek pomiarowy, ultratermostat recyrkulacyjny PolyScience 9006; program Rheo 3000. Typowy zakres temp. pomiarów: od 20 ºC do 90 ºC ( możliwość zwiększenia zakresu)
Zastosowanie: Pomiary reologiczne cieczy newtonowskich i nienewtonowskich w warunkach stałych i niestacjonarnych przepływów ścinających; pomiary w procesach pełzania
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Adres:

80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Datta; tel. 58 347 14 14; datta@urethan.chem.pg.gda.pl
Słowa kluczowe: pomiary reometryczne oligomeroli, glikolizatów, olei i innych mediów

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego