BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr rotacyjny bezrotorowy

Aparat: Reometr rotacyjny bezrotorowy
Typ/model: D-RPA 3000
Producent: MonTech
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Częstość oscylacji od 0,001–100 Hz, zakres oscylacji od ± 0,0001o do ± 180o, moment obrotowy 0,0001 do 235 dNm, temperatura pomiaru do 230 oC
Zastosowanie: Pomiary reometryczne i wiskozymetryczne mieszanek elastomerowych i polimerów, oznaczanie właściwości reologicznych, efektu Payna, kinetyki sieciowa
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Praca urządzenia zgodna z normami: ISO 6502, ASTM D 5289, ASTM D 6204, ASTM D 6601, DIN 53529. Możliwość wykonywania badań zleconych.
Nazwa instytucji: Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 12/16
Kontakt: dr inż. Magdalena Lipińska; 42 631 32 08; magdalena.lipinska@p.lodz.pl
Słowa kluczowe: właściwości reometryczne, moduły sprężystości, elastyczności, ścinanie, kinetyka sieciowania

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego