BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr rotacyjny

Aparat: Reometr rotacyjny
Typ/model: ROTOVISCO RT20
Producent: Haake
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pracy: temperatura: do 500 oC; prędkość obrotowa: 0,1 (tryb CR) lub 10-6 (tryb CS) ÷ 1000 obr/min; częstotliwość ruchu tłoka: 0,001 – 40 Hz. Oprogramowanie: RheoWin
Zastosowanie: Kompleksowe pomiary własności lepkosprężystych i charakterystyka zjawisk reologicznych: lepkości – od gazów do ciał stałych; granicy płynięcia; tiksotropii; krzywych płynięcia; pełzania i relaksacji; naprężeń normalnych; własności dynamicznych (w zakresie częstotliwości 0,001 – 40 Hz). Układ pomiarowy: płytka-płytka lub stożek-płytka
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Adres:

50-377 Wrocław, Plac Grunwaldzki 9

Kontakt: dr hab. inż. M. Kozłowski, prof. PWr; tel. 71 320 65 38, 71 320 62 16/Fax: 71 320 65 38; marek.a.kozlowski@pwr.wroc.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego