BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr rotorowy

Aparat: Reometr rotorowy
Typ/model: 100
Producent: Monsanto
Rok produkcji: 1972
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres momentu skrętnego 0-200 dNm. Kąt oscylacji wirnika 1º±0,03º. Zakres temperatury 100 ºC - 200 ºC. Częstotliwość oscylacji 1,67 Hz
Zastosowanie: Badanie przebiegu wulkanizacji mieszanek kauczukowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Metoda badania akredytowana/ Badania wykonywane wg normy PN-ISO 3417:1994 i PN-ISO 6502:2007
Nazwa instytucji: Odział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Adres: 05-820 Piastów, ul. Harcerska 30
Kontakt: mgr inż. Michał Lewandowski; tel. 22 723 60 25 wew. 182; m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego