BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr

Aparat: Reometr
Typ/model: AR-G2
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: 2004
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony jest w innowacyjne łożysko magnetyczne zapewniające sztywność w kierunku pionowym (oprócz klasycznych łożysk powietrznych zapewniających osiową sztywność napędu). Rozwiązanie to pozwala na przykładanie (w trybie kontrolowanych naprężeń) lub wyznaczanie (w trybie kontrolowanych odkształceń) momentu na poziomie 3 nanonewtonów
Zastosowanie: Posiada, oprócz klasycznych układów pomiarowych, zestaw do dynamicznych analiz reologicznych (wyznaczanie modułów G',G”) na granicy faz obejmujący specjalne narzędzie pomiarowe typu pierścień Du Noüy oraz termostatowane naczynie
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Agnieszka Krudos; tel. 91 449 61 34; agnieszka.muszynska@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: lepkość, reometr

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego