BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr

Aparat: Reometr
Typ/model: RV DV III+
Producent: Brookfield
Rok produkcji: 2000
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wzorcowany aparat dla wrzeciona SC4-21 do pomiaru lepkości w zakresie 20÷500 000 mPas. Badania w funkcji prędkości ścinania, czasu i temperatury
Zastosowanie: Badania lepkości substancji
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Adres:

02-676 Warszawa, ul. Postępu 9

Kontakt: mgr inż. Lidia Ciołek; i.ciolek@icimb.pl
Słowa kluczowe: lepkość, prędkość ścinania

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego