BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr

Aparat: Reometr
Typ/model: Ares
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Z przystawką do badań właściwości magnetycznych. Piec konwekcyjny: z wymuszonym obiegiem powietrza, z dwiema grzałkami, z przepływem powietrza w przeciwprądzie umożliwia badania od temp. pokojowej do 600 °C. Wyposażony w okna szklane umożliwia wizualną kontrolę próbek lub poddawanie ich naświetlaniu różnymi źródłami promieniowania. Układ pomiarowy z termostatowaniem Peltiera na zakres temperatury: od -30 °C do 150 °C, zapewniający liniowe prędkości ogrzewania i chłodzenia (do 30 °C/min) ze stabilnością temperatury do 0.01 °C. Przystawka magnetyczna umożliwia badania cieczy i polimerów magnetoreologicznych w zmiennym (0 – 0,6 T), programowalnym polu magnetycznym w temp. od temp. pokojowej do 80 °C. Wyposażony w osobne, izolowane moduły: odrębny napęd do zadawania zaprogramowanej deformacji lub prędkości ścinania (silnik prądu stałego); bezinercyjny przetwornik momentu obrotowego z wymuszaniem równowagi (FRT). Wyposażenie: zestaw narzędzi pomiarowych kompatybilnych z układem pieca oraz układem Peltiera obejmujący układy pomiarowe typu: stożek – płytka (25 mm); płytka – płytka (25 mm); płytka – płytka z wymiennymi płytkami jednorazowymi (do analiz próbek termoutwardzalnych). Uchwyty do analizy prostokątnych ciał stałych podczas skręcania; zestaw specjalnych niemagnetyzujących się uchwytów i płytek pomiarowych (20 mm) kompatybilnych z przystawką magnetoreologiczną
Zastosowanie: Badanie właściwości reologicznych cieczy i ciał stałych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane zgodnie z normami ASTM
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Adres:

02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141

Kontakt: dr inż. Stefan Awietjan; tel. 22 234 57 13; sawietjan@inmat.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: właściwości reologiczne, reologia, badania cieczy, badania ciał stałych, magnetoreologia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego