BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Respirometr Micro-Oxymax

Aparat: Respirometr
Typ/model: Micro-Oxymax S/N 110315
Producent: Columbus Instruments
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Respirometr wyposażony jest w komputer służący do kontroli, archiwizacji i prezentacji danych. Micro-Oxymax wykonuje okresowe pomiary w układzie zamkniętym, co oznacza, że powietrze z komory pomiarowej jest wprowadzane do czujnika gazu i następnie wraca do komory. System, pracujący w warunkach standardowych, automatycznie kompensuje zmiany ciśnienia i temperatury
Zastosowanie: Pomiar powstałego podczas biodegradacji w warunkach laboratoryjnych CO2. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie stopnia biodegradacji badanych materiałów (B), który oblicza się jako stosunek zmierzonej w teście całkowitej ilości wydzielonego CO2 do ilości teoretycznej (ThCO2)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg normy PN-EN ISO 14855-1:2009
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Wanda Sikorska; tel. 32 271 60 77 wew. 219; wanda.sikorska@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: biodegradacja, test respirometryczny

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego