BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Różnicowy kalorymetr skaningowy

Aparat: Różnicowy kalorymetr skaningowy
Typ/model: DSC Q100
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Praca w zakresie temperatury od -80 °C do 550 °C. Automatyczny podajnik próbek na 50 tygli. Tygle aluminiowe (standardowe lub hermetyczne).
Zastosowanie: Analiza termiczna ciał stałych (metale, polimery) i lepkich cieczy
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane zgodnie z normami ASTM
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Adres:

02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141

Kontakt: dr hab. inż. Joanna Ryszkowska; tel. 22 234 57 16; jrysz@meil.pw.edu.pl, mgr inż. Bartłomiej Waśniewski; tel. 22 234 52 82; bwasniewski@inmat.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: analiza termiczna, DSC, temperatura zeszklenia, przemiany fazowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego