BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Różnicowy kalorymetr skaningowy z wieloczęstotliwościową modulacją temperatury

Aparat: Różnicowy kalorymetr skaningowy z wieloczęstotliwościową modulacją temperatury
Typ/model: DSC1
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury pomiaru: od -150 oC do 500 oC, szybkość grzania: 0,2 – 300 K/min, chłodzenie celi za pomocą ciekłego azotu, kontroler dopływu dwóch gazów reakcyjnych (argon, powietrze) w bezpośrednie otoczenie próbki
Zastosowanie: Badanie przemian fazowych polimerów (zeszklenie, krystalizacja, topnienie, mięknięcie), kinetyki polimeryzacji, sieciowania, oznaczanie stabilności termicznej polimerów (degradacja, depolimeryzacja, utlenianie), identyfikacja polimerów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Wyznaczanie parametrów przemian fazowych wg norm DIN53765, ASTM D3418/IEC1006, ASTM E1356, kinetyki reakcji wg ASTM E698, E1641
Nazwa instytucji: Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Adres:

90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 12/16

Kontakt: dr inż. Magdalena Maciejewska; 42 631 32 13; magdalena.maciejewska@p.lodz.pl
Słowa kluczowe: Analiza termiczna, przemiany fazowe, identyfikacja polimerów

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego