BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Różnicowy kalorymetr skaningowy

Aparat: Różnicowy kalorymetr skaningowy
Typ/model: DSC Q2000
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Dwa zakresy temperatury: od -180 oC do 550 oC i od -90 oC do 550 oC
Zastosowanie: Oznaczanie temperatury i ciepła przemian fizycznych i chemicznych polimerów i innych substancji (przemian fazowych, topnienia, krystalizacji, zeszklenia, utwardzania) oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT), możliwość bezpośredniego pomiaru ciepła właściwego
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP; st. tech. Alicja Kowiecznikow; mgr inż. Joanna Trzaskowska; tel. 22 568 23 78, 22 568 26 52; janusz.kozakiewicz@ichp.pl
Słowa kluczowe: różnicowy kalorymetr skaningowy, DSC, temperatury przemian fazowych, ciepło właściwe, czas indukcji utleniania

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego