BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Różnicowy kalorymetr skaningowy

Aparat: Różnicowy kalorymetr skaningowy
Typ/model: DSC 2010
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pomiary w zakresie temperatur od -170 °C do 550 °C w atmosferze powietrza lub gazu obojętnego
Zastosowanie: Wyznaczanie efektów cieplnych przemian egzotermicznych lub endotermicznych różnego typu: reakcji chemicznych (rozkładu, utleniania) oraz przemian fazowych (krystalizacji, topnienia). Wyznaczanie ciepła (entalpii) przemiany, ciepła właściwego oraz temperatur przemian fazowych I i II rzędu
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania według norm dla tworzyw polimerowych
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Urszula Szeluga; tel. 32 271 60 77 w. 751; uszeluga@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: efekty cieplne, reakcje polimeryzacji, przemiany I i II rzędu, krystalizacja, topnienie, temperatura zeszklenia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego