BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Różnicowy kalorymetr skaningowy

Aparat: Różnicowy kalorymetr skaningowy
Typ/model: DSC 910; DMTA 983
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury: od -170 °C do 400 °C
Zastosowanie:

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Adres:

70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10

Kontakt: dr inż. Marta Piątek-Hnat; tel. 91 449 45 66; marp@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: DSC

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego