BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Różnicowy kalorymetr skaningowy

Aparat: Różnicowy kalorymetr skaningowy
Typ/model: DSC 200
Producent: Netzsch
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Zakres badań: od -150 °C do 300 °C (LN2), atmosfera obojętna. Próbki do badań: proszki, granulaty, kształtki, folie (masa: kilka mg)

Zastosowanie: Określenie temperatury zeszklenia i topnienia materiałów polimerowych, badania krystalizacji
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Kontakt: mgr inż. Joanna Pagacz; tel. 12 628 30 12; c-4@chemia.pk.edu.pl
Słowa kluczowe: DSC, kinetyka

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego