BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Różnicowy kalorymetr skaningowy

Aparat: Różnicowy kalorymetr skaningowy
Typ/model: DSC Q200
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pracy: od 90 °C do 725 °C. Wbudowana technologia Advanced TzeroTechnika modulowanych analiz DSC - MDSC
Zastosowanie: Oznaczanie stopnia krystaliczności polimerów; wyznaczanie temperatury zeszklenia; wyznaczanie ciepła właściwego; analiza przejść fazowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30

Kontakt: dr Piotr Rytlewski; tel. 52 341 93 72; prytlewski@ukw.edu.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego