BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Różnicowy kalorymetr skaningowy

Aparat: Różnicowy kalorymetr skaningowy
Typ/model: DSC-1
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temp: od -100 °C do 700 °C; z kontrolowanymi prędkościami grzania i chłodzenia w zakresie od 0,001 do 200 °C/min z precyzją na poziomie ±0,05 °C oraz dokładnością ±0,1 °C. Próg detekcji aparatu wynosi poniżej 0,1µW, a stała czasowa zawiera się w przedziale od 0,6 do 3 s
Zastosowanie: Badania kinetyki procesów chemicznych; badania temperatury: topnienia, krystalizacji i zeszklenia; ocena czystości substancji, wyodrębnianie przemian odwracalnych i nieodwracalnych zachodzących w badanych próbkach
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Adres:

61-612 Poznań, ul. Rubież 46 (budynek B)

Kontakt: Michał Dutkiewicz; Michał.dutkiewicz@ppnt.poznan.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego