BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Różnicowy kalorymetr skaningowy

Aparat: Różnicowy kalorymetr skaningowy
Typ/model: DSC 200
Producent: Netzsch
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temp. pracy : od -170 oC do 530 oC; maks. szybkość grzania: 60 K/min; możliwość pracy w środowisku ciekłego azotu
Zastosowanie: Analiza przemian fazowych polimerów, mieszanin polimerowych i kompozytów, badanie kinetyki krystalizacji polimerów semikrystalicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Adres:

90- 965 Poznań, Pl. M.Skłodowskiej-Curie 2

Kontakt: Sławomir Borysiak; tel. 61 665 36 49; Sławomir.Borysiak@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: DSC, przemiany fazowe, mieszaniny polimerowe, kompozyty, polimorfizm polimerów

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego