BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Różnicowy kalorymetr skaningowy

Aparat: Różnicowy kalorymetr skaningowy
Typ/model: DSC Diamond
Producent: Perkin Elmer
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury: od -60 oC do 500 oC; szybkość skanowania: standardowo 10-20 oC/min; atmosfera beztlenowa (azot); kontroler przepływu
Zastosowanie: Analiza efektów cieplnych podczas przemian fazowych w ciałach stałych i cieczach
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: Wacław Tomaszewski; tel. 42 638 03 34; nanotech@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: DSC, analiza termiczna, temperatura topnienia, temperatura krystalizacji, temperatura zeszklenia, entalpia przemiany

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego