BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Różnicowy kalorymetr skaningowy

Aparat: Różnicowy kalorymetr skaningowy
Typ/model: DSC Pyris-1
Producent: Perkin-Elmer
Rok produkcji: 2004
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Badania kalorymetryczne w zakresie od -60 oC do 550 oC, intracooler, prasa do zamykania próbek
Zastosowanie: Ilościowa analiza kalorymetryczna różnych materiałów (oznaczanie temperatur i ciepła przemian fazowych, ciepła właściwego), badania kinetyki przemian fazowych (krystalizacja, topnienie)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Adres:

02-106 Warszawa, Pawińskiego 5B

Kontakt: Paweł Sajkiewicz, psajk@ippt.gov.pl
Słowa kluczowe: DSC, skaningowa kalorymetria różnicowa, przemiany fazowe, topnienie, krystalizacja, ciepło właściwe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego