BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Różnicowy kalorymetr skaningowy

Aparat: Różnicowy kalorymetr skaningowy
Typ/model: DSC-1
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Intracooler TC 100 do pracy w temp. -85o C÷500 oC; przystawka UV; kontroler przepływu gazów
Zastosowanie: Analiza przemian fazowych polimerów, mieszanin polimerowych i kompozytów, kinetyka fotopolimeryzacji w warunkach izotermicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Adres:

90- 965 Poznań, Pl. M.Skłodowskiej-Curie 2

Kontakt: prof. dr hab.inż. Ewa Andrzejewska; tel. 61 665 36 37; Ewa.Andrzejewska@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: kinetyka fotopolimeryzacji, analiza przemian fazowych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego