BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Różnicowy kalorymetr skaningowy

Aparat: Różnicowy kalorymetr skaningowy
Typ/model: DSC-822
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temp.: 25÷500 °C, strumień cieplny: 0,01÷20 K/min. Tygielki: Al 40 ml. Stała czasowa próbkowania: 3 s. Waga analityczna XS105 (prod. Mettler Toledo)
Zastosowanie: Analiza właściwości termodynamicznych polimerów; pomiar charakterystycznych temperatur i ciepła przemian fazowych; określanie stopnia krystaliczności materiałów polimerowych; kontrola składu i identyfikacja materiałów polimerowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg obowiązujących norm
Nazwa instytucji: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Adres:

75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17

Kontakt: dr inż. Tomasz Rydzkowski; tel. 94 347 84 24; tomasz.rydzkowski@tu.koszalin.pl, dr inż. Iwona Michalska-Pożoga; tel. 94 347 84 25; iwona.michalska-pozoga@tu.koszalin.pl
Słowa kluczowe: tworzywa polimerowe, DSC, analiza fizykochemiczna polimerów, temperatura mięknienia, temperatura zeszklenia, identyfikacja polimerów, stopień krystaliczności, właściwości termiczne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego