BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Różnicowy kalorymetr skaningowy

Aparat: Róźnicowy kalorymetr skaningowy
Typ/model: Phoenix 204 F!
Producent: Netzsch
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w intracooler; zakres pracy: od - 85 °C do 600 °C, moduł nawiewu azotu
Zastosowanie: Określenie parametrów przemian fazowych, kinetyki nukleacji i krystalizacji tworzyw polimerowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 11357
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:

61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3

Kontakt: mgr inż. Danuta Chmielewska; tel. 61 647 58 58; danuta.chmielewska@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: DSC, kinetyka przemian fazowych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego