BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Single Burnig Item


Aparat: Single Burnig Item
Typ/model: SBI
Producent: Taurus
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pomieszczenie z komorą spalania, system mocowania próbki, wyciąg z sekcją pomiarową, analizator spalin, oprogramowanie komputerowe
Zastosowanie: Badanie stopnia palności próbki
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 13823
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: reakcja na ogień, euroklasy, SBI, Single Burnig Item

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego