BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Skaningowy kalorymetr różnicowy

Aparat: Skaningowy kalorymetr różnicowy
Typ/model: DSC821
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury: od -50 oC do 450 oC; stała czasowa sensora 1.8 s; szybkość grzania: od 1 K/min do 300 K/min; szybkość chłodzenia: od 1 K/min do 50 K/min
Zastosowanie: Analiza termiczna materiałów, obejmująca: wyznaczanie temperatury zeszklenia; skoku pojemności cieplnej przy przejściu szklistym; wyznaczanie: temp. topnienia i temp. krystalizacji, ciepła topnienia, ciepła krystalizacji; badanie przemian polimorficznych; określanie zawartości fazy krystalicznej; badania krystalizacji polimerów; badanie wpływu czynników zakłócających przebieg krystalizacji; wyznaczanie pojemności cieplnej i ciepła właściwego; wyznaczanie stopnia czystości; badania przebiegu i kinetyki reakcji polimeryzacji oraz reakcji utwardzania; wyznaczania diagramów fazowych mieszanin polimerów; określania czasu indukcji utleniania; badania wpływu modyfikatorów na właściwości polimerów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Adres:

50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

Kontakt: prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski; tel. 48 71 320 35 10, fax 48 71 320 28 14
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego