BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Skaningowy kalorymetr różnicowy

Aparat: Skaningowy kalorymetr różnicowy
Typ/model: DSC1
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury: od -75 oC do 450 oC; rozdzielczość kalorymetryczna: 0,01 µW; precyzja pomiaru temperatury: ±0,02 K; rozdzielczość temperaturowa pieca: ±0,00006 K; rozdzielczość sensora: 0,01µW; prędkość grzania: od 0,02 K do 300 K/min; szybkość chłodzenia: od 0,02 K do 50 K/min. Modulowane analizy DSC (MDSC), z sinusoidalną modulacją prędkości ogrzewania; autosampler; przystawka fotokolorymetryczna (zestaw UV z lampą o zakresie spektralnym emitowanego światła od 240 do 400 nm oraz filtr o dł. 280-400 nm); wyzwalanie lampy UV z poziomu oprogramowania kalorymetru DSC; regulowana intensywność promieniowania; miernik intensywności promieniowania UV (kalibracja dla 365 nm, zakres 0¸19990 mW/cm2)
Zastosowanie: Dzięki modulacji temperatury można oddzielić składniki oraz bezpośrednio wyznaczyć Cp. Badania kinetyki procesów sieciowania polimerów termoutwardzalnych, analiza przemiany szklistej i relaksacji do oceny przebiegu procesów topnienia i krystalizacji polimerów; przystawka fotokalorymetryczna do badania procesów chemicznych (sieciowanie, degradacja) pod wpływem promieniowania UV
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Adres:

50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

Kontakt: prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski; tel. 48 71 320 35 10, fax 48 71 320 28 14
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego