BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Skaningowy mikroskop elektronowy

Aparat: Skaningowy mikroskop elektronowy
Typ/model: JSM-6490 LV
Producent: Jeol
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w mikroanalizator EDS i lampę rentgenowską
Zastosowanie: Badanie struktury i morfologii powierzchni – badania akredytowane. Badania chemiczne w mikroobszarze w przedziale pierwiastkowym od boru do uranu, na poziomie detekcji dla pierwiastków lekkich o stężeniu od 0,5 % mas., dla pozostałych od 0,3 % mas.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane struktury i morfologii powierzchni
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: dr Aneta Łukomska; tel. 22 568 23 19; aneta.lukomska@ichp.pl
Słowa kluczowe: SEM, skaningowa mikroskopia, morfologia powierzchni

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego