BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Skaningowy mikroskop elektronowy

Aparat: Skaningowy mikroskop elektronowy
Typ/model: Quanta 200
Producent: FEI Company
Rok produkcji: 2004
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Rozdzielczość 3,5 nm. Tryb pracy: wysoka i niska próżnia oraz ESEM. Dodatkowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych
Zastosowanie: Badanie morfologii powierzchni i przekrojów. Możliwość rejestrowania obrazów próbek wilgotnych, biologicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)
Adres: 90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27
Kontakt: Marek Szadkowski; tel. 42 638 03 35; nanotech@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: SEM, skaningowa mikroskopia, morfologia powierzchni, próżnia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego