BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Skaningowy mikroskop elektronowy

Aparat: Skaningowy mikroskop elektronowy
Typ/model: TM 3000
Producent: Hitachi
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Stolikowy skaningowy mikroskop elektronowy SEM typu „table-top”, napięcie wiązki 5,15 keV, powiększenia do 30 000x, rozdzielczość ok. 30 nm
Zastosowanie: Możliwość obrazowania powierzchni próbek przewodzących oraz nieprzewodzących, wielkość próbek do 50 x 50 x 50 mm
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Adres: 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141
Kontakt: dr hab. Anna Boczkowska; tel. 22 234 77 62; abocz@meil.pw.edu.pl, mgr inż. Rafał Kozera; tel. 22 234 57 18; rkozera@meil.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: SEM, obrazowanie powierzchni próbek

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego