BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Skaningowy mikroskop elektronowy

Aparat: Skaningowy mikroskop elektronowy
Typ/model: SU 8010
Producent: Hitachi
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Przystawka EDX, możliwość obrazowania przy użyciu detektora BSE i EDX
Zastosowanie: Badania morfologii polimerów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres: 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55
Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe: morfologia polimerów

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego