BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Skaningowy mikroskop elektronowy z mikroanalizerem Thermo Fisher

Aparat: Skaningowy mikroskop elektronowy z mikroanalizerem Thermo Fisher
Typ/model: SU 70
Producent: Hitachi
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Rozdzielczość maks. 1 nm, analiza EDS, WDS, EBSD, analiza struktury materiałów polimerowych nieprzewodzących (po napyleniu)
Zastosowanie: Analiza struktury przełomów próbek z tworzyw polimerowych, kompozytów, nanokompozytów polimerowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 17
Kontakt: dr inż. Paweł Kochmański; tel. 91 449 44 59; pawel.kochmanski@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: analiza struktury

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego