BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Skaningowy mikroskop elektronowy

Aparat: Skaningowy mikroskop elektronowy
Typ/model: SEM VEGA 3-LMU
Producent: Tescan
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Możliwość badania próbek w wysokiej próżni (0,005 Pa; detektory SE i BSE); próbki przewodzące lub napylone warstwą metalu (rozdzielczość 3.0 nm); możliwość badania próbek w zmiennej próżni (3 – 500 Pa, detektory LVSTD i BSE, rozdzielczość 3.5 nm); próbki nieprzewodzące mogą być badane w ich naturalnym stanie (bez napylania); powiększenia: 4 – 1000000 x; napięcie przyspieszające: 200 V – 30 kV. Mikroskop zintegrowany jest z oprogramowaniem do uzyskiwania obrazów 3D (Alicona Imaging) oraz dyspersyjnym analizatorem rentgenowskim (EasyEDX) umożliwiającym przeprowadzenie analizy składu chemicznego, wyposażony jest w napylarkę próżniową (Au) oraz stolik Peltiera do zamrażania wilgotnych próbek i zawiesin
Zastosowanie: Obserwacja morfologii i struktury próbek (badanie powierzchni i przekrojów próbek, analiza składu chemicznego)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Agnieszka Romanowska-Osuch; tel. 91 449 65 93; agnieszka.romanowska-osuch@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: skaningowy mikroskop elektronowy, SEM

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego