BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Skaningowy tunelowy mikroskop elektronowy

Aparat: Skaningowy tunelowy mikroskop elektronowy (STM oraz AFM)
Typ/model: Multi Mode 8
Producent: Bruker
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w różnego rodzaju sondy pomiarowe
Zastosowanie: Badania fizycznej topografii powierzchni, nanoindentacji oraz struktury fazowej materiałów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Adres:

35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12

Kontakt: dr hab. inż. Maciej Heneczkowski; tel. 17 865 12 23; mhen@prz.edu.pl, dr inż. Mariusz Oleksy; tel. 17 865 12 23; molek@prz.edu.pl
Słowa kluczowe: mikroskop, STM, AFM

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego