BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Sortownik płaski

Aparat: Sortownik płaski do masy celulozowej
Typ/model: Sprout-Waldron
Producent: Sprout-Waldron&Company
Rok produkcji: 1975
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w sita płaskie, kadź mieszalną, układ z pompą do podawania masy
Zastosowanie: Sortowanie włóknistych mas celulozowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: Ewa Kopania; tel. 42 638 03 74; celuloza@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: masy włókniste, celulozowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego