BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Soxtec System

Aparat: Soxtec System
Typ/model:
Producent: Tecator
Rok produkcji: 1992
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Możliwość prowadzenia ekstrakcji w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika i/lub na zimno.Zalecana temperatura pracy termostatu: 100 – 200 oC; automatyczny odzysk rozpuszczalnika.
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości ekstraktu rozpuszczalnikowego
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: badanie akredytowane: PN-92/C-04219 metoda A
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Adres:

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

Kontakt: Michał Lewandowski, tel. (22) 723-60-25, e-mail: m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: kauczuki, mieszanki kauczukowe, wyroby gumowe, ekstrakt rozpuszczalnikowy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego