BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofluorymetr


Aparat: Spektrofluorymetr
Typ/model: Lumina
Producent: Thermo Scientific
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Zakres długość fali: 190 – 900 nm (promieniowanie UV, VIS i NIR). Możliwość pomiaru próbek ciał stałych i cieczy

Zastosowanie: Badanie zjawiska fluorescencji, fosforencji, bioluminescencji, chemoluminescencji
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Aparat zgodny z ISO 9001-2000
Nazwa instytucji: Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 12/16
Kontakt: mgr inż. Anna Masek, tel. 42 631 32 13, anna.masek@p.lodz.pl
Słowa kluczowe: fluorescencja, fosforencja, bioluminescencja, chemoluminescnecja

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego