BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofotometr

Aparat: Spektrofotometr
Typ/model: L&W Elrepho 3000 typ 34042/SE 121
Producent: Lorentzen & Wettre
Rok produkcji: 1994
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pomiarowy: 400–760 nm
Zastosowanie: Oznaczanie barwy, białości, nieprzezroczystości materiałów nieprzezroczystych i półprzezroczystych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: Maciej Ciepliński; tel./fax 42 636 88 23; komitet25@ ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: Barwa, białość, nieprzezroczystość

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego