BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofotometr FTIR

Aparat: Spektrofotometr FTIR
Typ/model: Nicolet iS10
Producent: Thermo Scientific
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres spektralny: od 7800 do 350 cm-1; maksymalna zdolność rozdzielcza < 0,4 cm-1; detektor DTGS. Przystawka do badań metodą ATR
Zastosowanie: Analiza struktury cząsteczkowej polimerów. Identyfikacja polimerów i tworzyw polimerowych. Kontrola jakości wytworów polimerowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30

Kontakt: dr Piotr Rytlewski; tel. 52 341 93 72; prytlewski@ukw.edu.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego