BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofotometr FTIR

Aparat: Spektrofotometr FTIR
Typ/model:
Producent: ATI Matson
Rok produkcji: 1996
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zestaw do sporządzania folii termoplastycznych przeznaczonych do analizy FTIR. Specjalistyczne oprogramowanie WIN-FIRST
Zastosowanie: Spektrofotometryczne badania materiałów polimerowych metodą spektrometrii w podczerwieni (FTIR), oznaczanie stopnia deacetylacji chitozanu metodą FTIR
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania prowadzone zgodnie z systemem GLP wg procedur badawczych opracowanych w IBWCh
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: mgr inż. Jolanta Jóźwicka
Słowa kluczowe: analiza w podczerwieni, FTIR

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego