BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofotometr FTIR

Aparat: Spektrofotometr FTIR
Typ/model: Spectrum 2000
Producent: PerkinElmer
Rok produkcji: 1992
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Możliwość badania cieczy, folii i ciał stałych; praska do przygotowania próbek w postaci folii i tabletek
Zastosowanie: Rejestracja widm IR substancji stałych i ciekłych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Adres:

87-800 Włocławek, ul. Toruńska 222

Kontakt: Urszula Trzcinska; tel. 54 237 34 12; urszula.trzcinska@prolab.pl
Słowa kluczowe: widma IR

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego