BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofotometr NIR/IR

Aparat: Spektrofotometr NIR/IR
Typ/model: 6700
Producent: Thermo Scientific Niclolet
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pomiar NIR-IR, przystawki DRIFT (metoda dyfuzyjna), NIR, ATR, fotoakustyczna, kuwety do cieczy
Zastosowanie: Pomiar widm NIR
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Adres:
Kontakt: mgr inż. Anna Masek; tel. 42 631 32 13; anna.masek@p.lodz.pl, dr inż. Magdalena Lipińska; tel. 42 631 32 08; magdalena.lipinska@p.lodz.pl, dr inż. Anna Kosmalska; tel. 42 631 32 06; anna.kosmalska@p.lodz.pl
Słowa kluczowe: spektrofotometr IR, widma IR, FT-IR, NIR, DRIFT, ATR

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego