BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofotometr UV/VIS

Aparat: Spektrofotometr UV/VIS
Typ/model: SPECORD M40
Producent: Carl Zeiss Jena
Rok produkcji: 1982
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Badania w świetle przechodzącym, aparat dwuwiązkowy. Oprogramowanie firmy MEDSON S.C.
Zastosowanie: Badania próbek w postaci folii, roztworów, tabletek, kształtek
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 17
Kontakt: dr inż. Ewa Wiśniewska; tel. 91 449 41 89; ewaw@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: spektrofotometria UV/VIS

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego