BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofotometr UV/VIS

Aparat: Spektrofotometr UV/VIS
Typ/model: V-630
Producent: Jasco
Rok produkcji: 2013
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pomiarowy: 190-1100 nm
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości substancji organicznych w rozpuszczalnikach organicznych lub w wodzie. Badanie migracji do płynów modelowych symulujących żywność oraz emisji do atmosfery śladowych ilości substancji z wyrobów wykonanych z tworzyw polimerowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: dr inż. Joanna Sołtysiak; tel. 22 568 24 41, 22 568 24 67; joanna.soltysiak@ichp.pl
Słowa kluczowe: spektrofotometr UV/VIS, badania migracji, kolorymetria, ultrafiolet, widma UV, widma VIS

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego