BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofotometr UV/VIS

Aparat: Spektrofotometr UV/VIS
Typ/model: PU 8700
Producent: Philips
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pomiarowy: 190-900 nm
Zastosowanie: Kontrola analityczna procesów syntezy związków organicznych, oznaczanie śladowych ilości substancji migrujących z tworzyw polimerowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: dr inż. Joanna Sołtysiak; tel. 22 568 24 41, 22 568 24 67; joanna.soltysiak@ichp.pl
Słowa kluczowe: spektrofotometr UV/VIS, badania migracji, kolorymetria, ultrafiolet, widma UV, widma VIS

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego