BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofotometr UV/VIS

Aparat: Spektrofotometr UV/VIS
Typ/model: Helios Gamma
Producent: ThermoSpectronic
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres 180-800 nm
Zastosowanie: Metody kolorymetryczne np. oznaczania aktywności enzymów, oznaczanie stężenia substancji. Wykonywanie widm roztworów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres: 90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27
Kontakt: Justyna Wietecha; tel. 42 638 03 44; biotech@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: spektrofotometr, kolorymetria, widmo roztworu

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego