BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofotometr UV/VIS

Aparat: Spektrofotometr UV/VIS
Typ/model: CM 3600d
Producent: Konica Minolta
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Urządzenie do pomiaru barwy, interpretacja koloru np. w układzie CIE-Lab, XYZ, LCh, Luv, Yxy. Możliwość pomiaru próbek ciał stałych i cieczy
Zastosowanie: Pomiar barwy, różnic w kolorach
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Aparat certyfikowany przez producenta. Możliwość wykonywania badań zgodnie ASTM E313;73,96,70, ISO 2471, ISO 2470
Nazwa instytucji: Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 12/16
Kontakt: mgr inż. Anna Masek; 42 631 32 13; anna.masek@p.lodz.pl
Słowa kluczowe: pomiar barwy, spektrofotometr UV-Vis, CIE-Lab

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego