BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofotometr UV/VIS

Aparat: Spektrofotometr UV/VIS
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Pomiar transmisji lub odbicia światła przez próbkę
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Małgorzata Bojarska-Kraus; tel. 32 259 26 38; m.bojarska@gig.eu
Słowa kluczowe: fotometr

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego