BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofotometr fourierowski

Aparat: Spektrofotometr fourierowski
Typ/model: Nicolet 6700
Producent: Thermo Nicolet
Rok produkcji: 2003
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres: średnia podczerwień; rozdzielczość: od 16 cm-1 do 0,5 cm-1. Wyposażony w przystawkę fotoakustyczną działajaca w zakresie pomiarowym MIR, służącą do rejestracji widm wszelkich substancji (w tym gum zawierających sadzę) w stanie pierwotnym, bez preparatyki mechanicznej
Zastosowanie: Badania: budowy chemicznej (w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni), orientacji wewnętrznej, zmian w czasie ogrzewania. Pomiary ilościowe składu chemicznego
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Adres:

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Kontakt: dr inż. Włodzimierz Biniaś; wbinias@ath.bielsko.pl, dr inż. Dorota Biniaś; dbinias@ath.bielsko.pl
Słowa kluczowe: fotoakustyka

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego