BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrokolorymetr

Aparat: Spektrokolorymetr
Typ/model:
Producent: Hunterlab
Rok produkcji: 1998
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Aparat do pomiaru barwy i oznaczania różnic barwy w pięciu skalach; światło - lampa ksenonowa (400 ÷ 700) nm o rozdzielczości 10 nm, źródło oświetlające: D 65, A i C, obserwator standardowy: 2 i 10 – stopniowy
Zastosowanie: Oznaczanie odporności wybarwień; ocena zmiany barwy
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LT-034/1/02:1998; PN-EN 20105 A02
Nazwa instytucji: Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Adres:

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Kontakt: Iwona Gałąska; tel. 22 579 62 59, 22 579 64 20; i.galaska@itb.pl
Słowa kluczowe: odporność, zmiana barwy, 20105

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego