BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr

Aparat: Spektrometr
Typ/model: Cd 6834
Producent: Byk Gardner
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Geometria sferyczna d/8; zakres długości fali: od 400 do 700 nm; połysk: od 0 do 180 GU
Zastosowanie: Pomiar barwy w świetle rozproszonym d/8; połysk 60o
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe: Badania wg: ISO 7724 - barwa; EN ISO 7668 - połysk

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego